Profesjonalnie zajmujemy się przyłączami wody do budynków, rozbudową sieci, jak i odprowadzeniem kanalizacji z budynków

Posiadamy uprawnienia w zakresie:

instalacji inżynieryjnych

instalacji wodnych

instalacji centralnego ogrzewania

instalacji gazowych

(NR. UPR: 356/94)

Na życzenie klienta dopasujemy się do innych systemów!